RegioAtlas

Colofon

De website RegioAtlas valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Milieu) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).