RegioAtlas
 

Arrondissementen

Sinds 1 januari 2013 is de rechterlijke indeling van Nederland veranderd. Nederland heeft nu 11 arrondissementen en 4 ressorten.

Dit betekende een reorganisatie van de 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven. Diverse rechtbanken en gerechtshoven zijn gefuseerd, waardoor grotere eenheden zijn ontstaan. Door deze opschaling zijn er meer mogelijkheden om de behandeling van zaken binnen één rechtbank of gerechtshof beter te organiseren.

De rechtspraak krijgt zo meer ruimte om deskundigheid op te bouwen op specialistische terreinen. De rechtspraak wordt hierdoor slagvaardiger. Ook biedt de nieuwe indeling meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en rechtspraak zichtbaarder te maken voor de burger.

Bron: Wet op de rechterlijke indeling

De 11 Arrondissementen