RegioAtlas
 

Centrumgemeenten vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring

Voor de taak opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring zijn er 35 centrumgemeenten. Elk centrumgemeentegebied bestaat uit een centrumgemeente en meerdere regiogemeenten.

De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 verantwoordelijk voor opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring. Artikel 2.6.1 verplicht colleges met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is. Voor opvang is tussen Rijk en de VNG afgesproken dat voorlopig met centrumgemeenten zal worden gewerkt (Dit is een voortzetting van de praktijk zoals die voor vrouwenopvang al langer gangbaar was). De centrumgemeenten hebben hierbij een regierol en ontvangen ook financiële middelen (via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) van het Rijk. Centrumgemeenten hebben samen met hun regiogemeenten een zgn. regiovisie opgesteld, een beleidsplan op het terrein van geweld in huiselijke kring.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De 35 Centrumgemeenten vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring

Den Helder

Vlaardingen