RegioAtlas
 

COROP plusregio's

De 40 COROP-gebieden zijn in 1970 vastgesteld door de Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma (COROP).

De COROP-gebieden zijn ontwikkeld op basis van het nodale principe (een 'kern' met verzorgingsgebied of regiofunctie), waarbij de forenzenstromen als basis hebben gediend. Het nodale principe is hier en daar losgelaten zodat de gebieden de provinciegrenzen volgen. Na gemeentelijke herindelingen waarbij de COROP-grenzen worden overschreden, volgt een bijstelling van de indeling.

De 40 COROP-gebieden zijn verder onderverdeeld in COROP-subgebieden en COROP-plusgebieden. Er zijn 43 COROP-subgebieden. De extra gebieden zijn Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Noordoost-Noord-Brabant. 

De 52 COROP-plusgebieden zijn een nadere opsplitsing van de COROP-subgebieden. Deze opsplitsing maakt voornamelijk economische ontwikkelingen in grootstedelijke gebieden beter inzichtelijk. De gebieden die nader zijn opgesplitst zijn Overig Groot-Amsterdam, Agglomeratie ’s-Gravenhage, Flevoland en Utrecht.

Bron: CBS

De 52 COROP plusregio's

Aggl. 's-Gravenhage excl. Zoetermeer

Agglomeratie Haarlem

Alkmaar en omgeving

Almere

Gemeenten:

Amsterdam

Gemeenten:

Delft en Westland

Delfzijl en omgeving

Gemeenten:

Edam-Volendam en omgeving

Flevoland-Midden

Haarlemmermeer en omgeving

Het Gooi en Vechtstreek

Noordoostpolder en Urk

Gemeenten:

Overig Agglomeratie Amsterdam

Overig Groot-Rijnmond

Overig Zuidoost-Zuid-Holland

Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Stadsgewest Amersfoort

Utrecht-West

Zaanstreek

Gemeenten:

Zeeuwsch-Vlaanderen

Gemeenten:

Zoetermeer

Gemeenten:

Zuidoost-Drenthe

Zuidwest-Drenthe

Zuidwest-Friesland

Zuidwest-Overijssel