RegioAtlas
 

GGD's

Alle gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD.

De GGD doet dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen, met speciale aandacht voor risicogroepen. De GGD doet onder meer gezondheidsonderzoeken, verzorgen vaccinaties, adviseren gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunen scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leeromgeving voor hun kinderen. 

Daarnaast verlenen GGD's ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte. Ook zorgen de GGD's voor snelle hulpverlening bij een eventuele grotere ramp. De GGD werkt veel samen met de ‘reguliere’ zorg, zoals huisartsen en ziekenhuizen. Kortom, het werk van de GGD is breed in aanbod en diversiteit, met de gezondheid en veiligheid van de inwoners daarbij centraal.

De afkorting “GGD” staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor 25 GGD’en. Dit betekent dat meerdere gemeenten samen één GGD aansturen. De GGD’en vormen gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk.

Bron: GGD Nederland

De 25 GGD's

GGD Flevoland

GGD Gooi en Vechtstreek