RegioAtlas
 

Jeugdzorgregio's

De Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.


Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden. Onder andere de benodigde deskundigheid, de beperkte omvang van sommige doelgroepen en de schaal waarop sommige gespecialiseerde voorzieningen en aanbieders van voorzieningen zijn georganiseerd maken dat gemeenten deze taken beter in samenwerking dan allemaal afzonderlijk kunt oppakken.


Het is in eerste instantie aan gemeenten zelf om te bepalen in welk samenwerkingsverband zij dit willen uitvoeren. Dit heeft geleid tot een, door gemeenten zelf opgestelde, landelijke indeling waarin alle gemeenten in Nederland deel uit maken van een regionaal samenwerkingsverband waarin de transitie jeugdzorg, inclusief de vormgeving van bovenlokale samenwerking, wordt voorbereid. Dit betekent niet dat alle onderdelen van de jeugdzorg (inkoop, opdrachtgeverschap) uiteindelijk ook op deze schaal zullen worden opgepakt.

Definitieve keuzes worden pas gemaakt wanneer het wetgevende kader in grote lijnen duidelijk is. Wanneer blijkt dat de afspraken over bovenlokale uitvoering van taken tussen gemeenten niet tijdig worden gerealiseerd treedt het Rijk met de VNG in overleg om te bezien wat er moet gebeuren om de bovenlokale uitvoering van taken tot stand te laten komen.


Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De 42 Jeugdzorgregio's

Amsterdam-Amstelland

Gooi- en Vechtstreek

Haarlemmermeer

Gemeenten:

Kop van Noord-Holland

Lekstroom

Midden IJssel/Oost Veluwe

Midden Kennemerland

Midden-Limburg Oost

Midden-Limburg West

Gemeenten:

Noord Veluwe

Utrecht

Gemeenten: