RegioAtlas
 

Jeugdzorgregio's

De Jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.


Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden. Onder andere de benodigde deskundigheid, de beperkte omvang van sommige doelgroepen en de schaal waarop sommige gespecialiseerde voorzieningen en aanbieders van voorzieningen zijn georganiseerd maken dat gemeenten deze taken beter in samenwerking dan allemaal afzonderlijk kunt oppakken.

Het is in eerste instantie aan gemeenten zelf om te bepalen in welk samenwerkingsverband zij dit willen uitvoeren. Dit heeft geleid tot een, door gemeenten zelf opgestelde, landelijke indeling waarin alle gemeenten in Nederland deel uit maken van een regionaal samenwerkingsverband waarin de jeugdzorg wordt georganiseerd. Dit betekent niet dat alle onderdelen van de jeugdzorg (inkoop, opdrachtgeverschap) uiteindelijk ook op deze schaal zullen worden opgepakt. Eerstelijnszorg wordt veelal lokaal georganiseerd, terwijl pleegzorg, crisisopvang en en residentiele zorg vaak op regionale schaal wordt georganiseerd. Voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt vaak een bovenregionaal schaalniveau gebruikt.

De 42 Jeugdzorgregio's

Amsterdam-Amstelland

Gooi- en Vechtstreek

Haarlemmermeer

Gemeenten:

Kop van Noord-Holland

Midden IJssel/Oost Veluwe

Midden Kennemerland

Midden-Limburg Oost

Midden-Limburg West

Gemeenten:

Noord Veluwe

Utrecht

Gemeenten:

Zuid-Kennemerland