RegioAtlas
 

Kamer van Koophandel

Dit is de indeling in 5 werkgebieden van de Kamer van Koophandel, een instelling van en voor het bedrijfsleven.

De verschillende Kamers zijn regionaal verspreid en behartigen de economische belangen van de ondernemers in hun regio. De Kamers van Koophandel zijn publiekrechtelijke, zelfstandige bestuursorganen en vallen onder het toezicht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De indeling wordt gehanteerd met ingang vanaf 2008 en telde toen 12 KvK-regio’s. Per 1 januari 2014 is de indeling volledig herzien. Nederland telt vanaf die datum 5 KvK-regio’s.

Bron: CBS

De 5 Kamer van Koophandel