RegioAtlas
 

MIRT-gebieden

De overheid kijkt samen met provincies en gemeentes naar hoe de schaarse ruimte in Nederland het beste ingericht kan worden.

In het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT) staat welke ruimtelijke opgaven er zijn voor een bepaald gebied, wat de gezamenlijke oplossingen (programma’s en projecten) zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn.

In het MIRT Projectenboek staat een overzicht van alle ruimtelijke projecten en programma’s waar de overheid samen met provincies en gemeentes aan werkt. Het laat de voortgang en stand van zaken van deze projecten en programma’s zien. De ruimtelijke plannen voor 2013 staan in het MIRT Projectenboek 2013.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De 8 MIRT-gebieden