RegioAtlas
 

Passend Onderwijs - Primair Onderwijs

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ze leggen deze afspraken vast in een ondersteuningsplan. Er wordt een sluitend geheel van samenwerkingsverbanden gevormd, waarin zowel lichte als zware ondersteuning wordt aangeboden. 

Alle scholen zijn aangesloten, dus ook de scholen voor havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het bestuur van de school is voor alle vestigingen aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de vestigingen liggen. Het is dus mogelijk dat een schoolbestuur bij meerdere samenwerkingsverbanden is aangesloten. In het schooljaar 2014/2015 worden de nieuwe samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken.

 De volgende overwegingen stonden aan de basis voor de conceptregio-indeling passend onderwijs:

  • de voorkeuren van de besturen in de regio;
  • geografische afbakening langs gemeentegrenzen;
  • leerlingenstromen (van primair- naar voortgezet onderwijs en naar (voortgezet) speciaal onderwijs);
  • het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband;
  • zoveel mogelijk gelijke indeling voor het primair- en voortgezet onderwijs;
  • afstemming met (jeugd)zorg en arbeidsmarktbeleid.

Om zoveel mogelijk recht te doen aan de wensen van de besturen, de verworvenheden in de huidige samenwerking en de leerlingenstromen, is er in een aantal gevallen voor gekozen de strikte afbakening op gemeentegrenzen los te laten. Het blijft mogelijk om samenwerkingsverbanden in oprichting samen te voegen of te splitsen. Voorwaarde is dat hiervoor in de regio breed draagvlak is. De definitieve regio-indeling is eind 2012 gepubliceerd.

Bron: Passend Onderwijs

De 76 Passend Onderwijs - Primair Onderwijs

PO-22-02

Gemeenten:

PO-23-03

Gemeenten:

PO-23-04

PO-24-01

Gemeenten:

PO-24-02

Gemeenten:

PO-24-03

Gemeenten:

PO-25-01

PO-25-02

PO-25-03

Naam regio-indeling 2
PO-25-01

PO-25-04

PO-25-05

Gemeenten:

PO-26-01

Gemeenten:

PO-27-01

PO-27-05

PO-27-07

Gemeenten:

PO-27-10

Gemeenten:

PO-28-01

Naam regio-indeling 2
PO-28-13

PO-28-03

Gemeenten:

PO-28-04

Gemeenten:

PO-28-05

PO-28-06

Naam regio-indeling 2
PO-28-03
Naam regio-indeling 3
PO-28-08
Gemeenten:

PO-28-07

PO-28-10

Gemeenten:

PO-28-11

Gemeenten:

PO-28-12

PO-28-13

PO-28-17

Gemeenten:

PO-29-01

PO-29-03

Gemeenten:

PO-30-01

PO-30-02

PO-30-04

PO-30-06

PO-30-07

PO-30-10

PO-31-03

Gemeenten:

PO-31-04