RegioAtlas
 

Politie-eenheden

Vanaf 1 januari 2013 is er één nationale politie, bestaande uit tien regionale eenheden.

Aan het hoofd van een regionale eenheid staat een politiechef. Eén korpschef krijgt de leiding over het landelijk korps. Daarnaast komen er één of meer landelijke eenheden (zoals een landelijke recherche eenheid) en een landelijke dienst voor de bedrijfsvoeringstaken, het Politiedienstencentrum. 

De 10 regionale eenheden van de nationale politie worden onderverdeeld in 43 districten, die hun beurt gezamenlijk 168 basisteams tellen. De 10 regionale eenheden zijn merendeels congruent aan de 25 veiligheidsregio's. Alleen in Zeeland- West-Brabant doorsnijden de ditricten de grenzen van de veiligheidsregio's. Tevens zijn de regionale eenheden van het nieuwe korps congruent aan de indeling van de gerechtelijke kaart.

De invoering van de nieuwe politiewet zorgt ervoor dat de politie efficiënter en meer als eenheid zal fungeren. Het wetsvoorstel voor een nationale politie is op 6 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 10 juli 2012 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel.

Omdat veiligheidsproblemen zich grotendeels lokaal afspelen werkt de politiek ook samen met gemeenten, de betreffende toezichts- en handhavingorganisaties en burgers. 

Bron: Politiewet 2012

De 10 Politie-eenheden