RegioAtlas
 

Regionaal Informatie en Expertise Centra

Het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) stimuleert en ondersteunt de geintegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit en is actief op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het LIEC is een 'shared service center' voor de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's). Het LIEC stroomlijnt zoveel mogelijk de werkwijzen van de RIEC's en ondersteunt bij de onderlinge afstemming. Ook maakt en onderhoudt het LIEC landelijke afspraken met diverse partners, onder andere over de uitwisseling van informatie tussen betrokken partijen.

Door kennis te delen, vergroten we als georganiseerde overheid de slagkracht in onze gezamenlijke strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Bron: Landelijk Informatie en Expertisecentrum

De 10 Regionaal Informatie en Expertise Centra