RegioAtlas
 

Regionale Uitvoeringsdiensten - BRZO

Vanaf januari 2013 brengen gemeenten en provincies een aantal uitvoerende taken onder in Regionale Uitvoeringdiensten (RUD's).

Van de 28 RUD’s gaan zes zich toeleggen op de handhaving en toezicht van risicovolle bedrijven. Dit zijn de BRZO-RUD’s, wat staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader.

De doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Bron: Omgevingsdienst NL

De 6 Regionale Uitvoeringsdiensten - BRZO