RegioAtlas
 

RMC-regio's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)

Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Elke RMC-regio heeft één contactgemeente. Deze gemeente coördineert de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters door scholen.

Gemeenten registreren (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en zorgen ervoor dat ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie halen. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau (minimaal een diploma op vwo, havo of mbo 2 niveau) het onderwijs verlaten.

Het kabinet Rutte II stelt als doel het aantal vsv'ers in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. De inzet en samenwerking van ketenpartners zoals scholen, gemeenten, RMC’s, jeugdzorg, maatschappelijk werk, werkgevers, CWI’s, politie, justitie en ouders is nodig om het aantal nieuwe schooluitvallers terug te brengen.

De vsv-aanpak 'Aanval op Schooluitval 2008-2011' moedigde scholen aan om schooluitval te verlagen en verbeterde de regionale samenwerking. Daardoor daalde het aantal nieuwe vsv'ers in de afgelopen jaren enorm.

Dat succes wordt voortgezet met nieuwe prestatiegerichte convenanten voor de periode 2012 tot en met 2015. Het Rijk steunt de vsv-aanpak met in totaal circa 110 miljoen euro per jaar. Uitgangspunten daarbij zijn resultaatgerichtheid, administratieve eenvoud, continuïteit en borging van de vsv-aanpak na 2015.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De 39 RMC-regio's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)

Centraal en Westelijk Groningen

Flevoland

Kop van Noord-Holland

Noord en Midden Drenthe

Noord-Groningen-Eemsmond

Noord-Kennemerland

Noordwest Veluwe

Walcheren

Zeeuws-Vlaanderen

Gemeenten:

Zuidoost Drenthe

Zuidwest Drenthe

Zuidwest Friesland