RegioAtlas
 

Sociale Werkvoorziening

In Nederland bieden 90 SW-bedrijven een passende werkplek aan mensen een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) worden deze mensen geholpen om toch te werken en in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de SW-bedrijven verzorgen de feitelijke en dagelijkse uitvoering.

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Daarom moet de sociale werkvoorziening zoveel mogelijk een opstap zijn naar gewoon werk door de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Dat kan door het creëren van een beschutte werkplek in het SW-bedrijf maar het kan ook op basis van detachering in een regulier bedrijf, waarbij in eerste instantie begeleiding wordt geboden. Op den duur moet de arbeidsgehandicapte de kans krijgen om door te groeien naar een reguliere baan zonder begeleiding.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De 87 Sociale Werkvoorziening

Ability

Gemeenten:

ATEA Bedrijven

Gemeenten:

Baanbrekers

BWRi/ Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen

Concern voor Werk N.V.

De Bolder

Gemeenten:

De Meergroep

De Risse Groep

De Welplaat

De Zuidhoek

Gemeenten:

Dethon

Gemeenten:

DSW Rijswijk en omstreken

DZB Leiden

EMCO-groep

Gemeenten:

Ergon / Atlant Groep

Gemeenten:

Felua-groep

Gemeenten:

Fivelingo

Gemeenten:

Gemeentelijk Uitvoeringsbedrijf Wsw / WeBeGo BV

Gemeenten:

GR NEF (NoardEast Fryslân)

Haeghe Groep

Gemeenten:

Iederz

Gemeenten:

IMpact

Gemeenten:

Inclusief Groep

INTOS

IW4 Beheer NV

Lander Werk & Integratie

Larcom

Gemeenten:

NLW Groep NV

Noorderkwartier N.V.

NoordWestGroep N.V. / IGSD Steenwijkerland en Westerveld

Gemeenten:

Novatec

Orionis Walcheren

Pantar Amsterdam / Reintegratiebedrijf Amsterdam

Gemeenten:

Patijnenburg

Gemeenten:

Permar WS

Programma Economie en Werk / DCW-bedrijven

Gemeenten:

Reestmond

Sallcon / Deventer Werktalent

Gemeenten:

SoZaWe / Roteb / Robedrijf

Stroomopwaarts MVS

SWB Groep

Synergon

Top-Craft BV

UW Holding BV

Gemeenten:

Vixia bv

WAA groep n.v.

Gemeenten:

Weener XL

Gemeenten:

Wezo groep nv

WHW-bedrijven

Gemeenten:

WVK-groep