RegioAtlas
 

Veiligheidshuizen

In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

Er zijn lokaal verschillen als het gaat om de partners die in het Veiligheidshuis participeren. Een aantal organisaties participeert in alle Veiligheidshuizen:

  • Gemeenten
  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Reclasseringsorganisaties
  • Welzijnsorganisaties

Een aantal organisaties is (nog) niet in alle Veiligheidshuizen vertegenwoordigd: Halt, Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ, algemeen maatschappelijk werk, verslavingszorg en Slachtofferhulp Nederland.

 Bron: www.veiligheidshuizen.nl

De 34 Veiligheidshuizen

Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch

Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland

Veiligheidshuis Bergen op Zoom

Veiligheidshuis district Heerlen

Veiligheidshuis district Kerkrade

Veiligheidshuis district Maastricht

Veiligheidshuis district Sittard

Veiligheidshuis Flevoland

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Midden Limburg

Veiligheidshuis West Veluwe Vallei

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland

Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant