RegioAtlas
 

Veiligheidsregio's

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Er zijn 25 regio's die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De burgemeester verantwoordelijk voor de politie in een veiligheidsregio, de korpsbeheerder, is voorzitter van het bestuur. Aan het bestuur zijn de volgende taken en bevoegdheden overgedragen:

  • Opstellen risicoprofiel: inventarisatie van de kans op branden, rampen en crises.
  • Adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises, bijvoorbeeld aan bedrijven
  • Aanschaf en onderhoud gemeenschappelijk materieel: brandweerwagens, ambulances
  • Het instellen en in stand houden van een brandweer.
  • Het instellen en in stand houden van een GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).
  • Het voorzien in de meldkamerfunctie.
  • De inrichting van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio.

Bron: Wet Veiligheidsregio's, Staatsblad jaargang 2010, nr.145

De 25 Veiligheidsregio's

Amsterdam-Amstelland

Gooi en Vechtstreek