RegioAtlas
 

Zorgkantoorregio's

Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Bovendien sluiten ze contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hebben. Langdurige zorg die onder gemeenten of de zorgverzekeraars vallen, bijvoorbeeld jeugdzorg en respectievelijk wijkverpleging, voert het zorgkantoor niet uit.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

De 32 Zorgkantoorregio's

Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden

Zorgkantoor Amsterdam

Gemeenten:

Zorgkantoor Apeldoorn / Zutphen

Zorgkantoor Flevoland

Zorgkantoor Midden-Holland

Zorgkantoor Midden-IJssel

Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord

Zorgkantoor Rotterdam

Zorgkantoor Westland Schieland Delfland

Zorgkantoor Zaanstreek / Waterland