Ontwerp Wet reorganisatie binnenlands bestuur

In 1976 werd voorgesteld het aantal provincies te vermeerderen. In de voorstellen was aanvankelijk sprake van 26 provincies nieuwe stijl, daarna 24 en ten slotte 17.

De 0 Ontwerp Wet reorganisatie binnenlands bestuur