Zorg- en Veiligheidshuizen

Nederland kent 30 Zorg- en Veiligheidshuizen. Dit zijn samenwerkingsverbanden, waarin justitie, zorg en bestuur samenwerken bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De partners die in de Zorg- en Veiligheid participeren, verschillen per regio. In alle Zorg- en Veiligheidshuizen participeren in ieder geval gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Reclasserings- en Welzijnsorganisaties.

Meer informatie: Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen

De 34 Zorg- en Veiligheidshuizen

Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch

Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland

Veiligheidshuis Bergen op Zoom

Veiligheidshuis district Heerlen

Veiligheidshuis district Kerkrade

Veiligheidshuis district Maastricht

Veiligheidshuis district Sittard

Veiligheidshuis Flevoland

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Midden Limburg

Veiligheidshuis West Veluwe Vallei

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland

Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant