Zorg- en Veiligheidshuizen

Nederland kent 31 Zorg- en Veiligheidshuizen. Dit zijn samenwerkingsverbanden, waarin justitie, zorg en bestuur samenwerken bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De partners die in de Zorg- en Veiligheid participeren, verschillen per regio. In alle Zorg- en Veiligheidshuizen participeren in ieder geval gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Reclasserings- en Welzijnsorganisaties.

Meer informatie: Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen

De 31 Zorg- en Veiligheidshuizen

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Zorg- en Veiligheidshuis Arnhem

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland

Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland

Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis West Veluwe Vallei

Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland