ACV Groep

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Ede
  • Renkum
  • Veenendaal
  • Wageningen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap