Ambtelijke samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Partijen (0)

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter
  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ambtelijke fusie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
  • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling