Arkin

Partijen (9)

Gemeenten (8)

 • Amersfoort
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Dordrecht
 • Gorinchem
 • Haarlem
 • Hilversum
 • Utrecht

Overige Partijen (1)

 • Anders: ggz-instelling

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Ambtelijk

Beleidsvelden (2)

 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht