Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland

Partijen (11)

Gemeenten (10)

 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Katwijk
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Voorschoten
 • Waddinxveen
 • Wassenaar
 • Zoeterwoude

Waterschappen (1)

 • Rijnland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Belastingen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam