Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang

Partijen (6)

Gemeenten (5)

 • 's-Gravenhage
 • Leidschendam-Voorburg
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Zoetermeer

Overige Partijen (1)

 • Woningbouwcorporaties

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst