Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet-Stelkampsveld

Partijen (6)

Gemeenten (2)

 • Berkelland
 • Lochem

Provincies (1)

 • Gelderland

Waterschappen (1)

 • Rijn en IJssel

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Natura 2000 gebied