Bestuursforum Schiphol en Schiphol Area Development Company

Partijen (5)

Gemeenten (3)

 • Amsterdam
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer

Provincies (1)

 • Noord-Holland

Overige Partijen (1)

 • Anders: Schipholgroup

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Gebiedsontwikkeling, (inter)nationale marketing en promotie en het verbinden van publieke en private partijen

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap