Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen

Partijen (3)

Gemeenten (2)

 • Bergen (L)
 • Gennep

Overige Partijen (1)

 • Private culturele instelling (bijv. theater, museum)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Recreatie
 • Sport

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst