Boer, bier en Water

Partijen (4)

Gemeenten (1)

 • Laarbeek

Waterschappen (1)

 • Aa en Maas

Overige Partijen (2)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • Commerciële dienstverlener

Aard van samenwerking (2)

 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Door Boer Bier Water worden er samen doelen bereikt waartoe we alleen niet in staat zouden zijn. De combinatie van verschillende onderdelen uit de productieketen maakt dat Boer Bier Water zo’n bijzonder project is. Boeren werken samen met o.a. de Gemeen

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Beleidsvelden (1)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Coöperatie
 • Escape: oer Bier Water is een samenwerking tussen lokale boeren en tuinders, Brouwerij Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Agrifirm en de lokale Rabobank.

Speciaal type samenwerkingen (3)

 • Green deal
 • Health deal
 • Regio deal