Brabant Life sciences Seed Fonds B.V.

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • 's-Hertogenbosch

Overige Overheden (2)

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van FinanciĆ«n

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap