Buurtbemiddeling

Partijen (5)

Gemeenten (3)

  • Elburg
  • Nunspeet
  • Oldebroek

Overige Overheden (1)

  • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

  • Woningbouwcorporaties

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Beleidsvelden (1)

  • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Anders