Centrumgemeenteregeling Samenwerking ICT Hengelo

Partijen (3)

Gemeenten (2)

 • Hengelo (O)
 • Oldenzaal

Overige Partijen (1)

 • Anders: Openbaar Lichaam SWB Midden Twente

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst
 • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling