Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Aalsmeer
  • Amstelveen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
  • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie