Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015

Partijen (8)

Gemeenten (8)

 • Beek
 • Beekdaelen
 • Brunssum
 • Heerlen
 • Kerkrade
 • Landgraaf
 • Simpelveld
 • Voerendaal

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • WMO regio