City Deal Klimaatadaptatie

Partijen (14)

Gemeenten (5)

 • 's-Gravenhage
 • Dordrecht
 • Gouda
 • Rotterdam
 • Zwolle

Provincies (1)

 • Overijssel

Waterschappen (3)

 • Delfland
 • Krimpenerwaard
 • Drents Overijsselse Delta

Overige Overheden (2)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (3)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • CommerciĆ«le dienstverlener
 • Anders: Branchevereniging

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Anders

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • City Deal