Convenant Ontwikkeling en Uitvoering Algemene Voorziening Begeleiding

Partijen (3)

Gemeenten (2)

  • Pekela
  • Veendam

Overige Partijen (1)

  • Zorg/welzijnsinstellingen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Convenant