Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Partijen (33)

Gemeenten (31)

 • Beek
 • Beekdaelen
 • Beesel
 • Bergen (L)
 • Brunssum
 • Echt-Susteren
 • Eijsden-Margraten
 • Gennep
 • Gulpen-Wittem
 • Heerlen
 • Horst aan de Maas
 • Kerkrade
 • Landgraaf
 • Leudal
 • Maasgouw
 • Maastricht
 • Meerssen
 • Mook en Middelaar
 • Nederweert
 • Peel en Maas
 • Roerdalen
 • Roermond
 • Simpelveld
 • Sittard-Geleen
 • Stein
 • Vaals
 • Valkenburg aan de Geul
 • Venlo
 • Venray
 • Voerendaal
 • Weert

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Anders: Openbaar Ministerie Limburg; Politie Eenheid limburg, Provincie Limburg, belastingdienst, douane, Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst, inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, koninklijke marechaussee, immigratie en naturalisatie dienst, belasting

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: De samenwerking tussen de convenantpartners en tussen de daartoe opgerichte

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant