Convenant Veiligheid in en om de School

Partijen (10)

Gemeenten (6)

 • Beesel
 • Echt-Susteren
 • Leudal
 • Maasgouw
 • Roerdalen
 • Roermond

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (3)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • Anders: Politie eenheid Limburg

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het leer- en werkklimaat op scholen;

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant