Convenant Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond

Partijen (9)

Gemeenten (7)

 • Beverwijk
 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Velsen
 • Zandvoort

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Anders: CNV, FNV,VNO-NCW west, AWVN

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant