Coöperatief Productief Leren

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Amsterdam
 • Blaricum
 • Gooise Meren
 • Hilversum
 • Huizen
 • Laren

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Coöperatie