De6

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Etten-Leur
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Zundert

Aard van samenwerking (4)

 • Uitwisselen kennis
 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Rechtspositionele kamer

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (7)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Anders: VTH WABO

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht