Deelname Maastricht bereikbaar

Partijen (6)

Gemeenten (3)

 • Heerlen
 • Maastricht
 • Sittard-Geleen

Provincies (1)

 • Limburg

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Partijen (1)

 • Anders: 40 grote werkgevers, transportbedrijven

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Anders: Mobiliteit

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant