Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest-Fryslân

Partijen (11)

Gemeenten (4)

 • Harlingen
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Waadhoeke

Waterschappen (2)

 • Krimpenerwaard
 • Hunze en Aa

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Anders

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (3)

 • Arbeidsmarktregio
 • Jeugdzorgregio
 • Metropoolregio