Drechtdoorsteek

Partijen (9)

Gemeenten (4)

 • Aalsmeer
 • Kaag en Braassem
 • Nieuwkoop
 • Uithoorn

Provincies (2)

 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland

Waterschappen (2)

 • Amstel
 • Rijnland

Overige Partijen (1)

 • Anders: Ondernemers(instellingen)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Anders: Recreatie en Toerisme

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht