Elektronische Uitwisseling Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Maastricht
  • Meerssen

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht