Erfgoed Leiden en Omstreken (ELo)

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Kaag en Braassem
  • Leiden
  • Nieuwkoop

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Archief

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst