G40

Partijen (40)

Gemeenten (38)

 • 's-Hertogenbosch
 • Alkmaar
 • Almelo
 • Almere
 • Alphen aan den Rijn
 • Amersfoort
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Breda
 • Delft
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Ede
 • Eindhoven
 • Emmen
 • Enschede
 • Gouda
 • Groningen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Heerlen
 • Helmond
 • Hengelo (O)
 • Hoorn
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Lelystad
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Oss
 • Roosendaal
 • Schiedam
 • Sittard-Geleen
 • Tilburg
 • Venlo
 • Zaanstad
 • Zoetermeer
 • Zwolle

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Anders: Gekozen projecten samen uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (4)

 • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter
 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (11)

 • Belastingen
 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)
 • Anders: Alle

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Vereniging
 • Afstemming: Bevoegdheden-overeenkomst