Gebiedscommissie Utrecht West

Partijen (7)

Gemeenten (4)

 • De Ronde Venen
 • Stichtse Vecht
 • Utrecht
 • Woerden

Provincies (1)

 • Utrecht

Waterschappen (2)

 • Amstel
 • Stichtse

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Afstemming: Anders
 • Escape: Gebiedscommissie

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Geen