Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn

Partijen (11)

Gemeenten (6)

 • Bunschoten
 • Dalfsen
 • Dronten
 • Leusden
 • Nijkerk
 • Zwolle

Waterschappen (5)

 • Drents Overijsselse Delta
 • Rijn en IJssel
 • Vallei en Veluwe
 • Vechtstromen
 • Zuiderzeeland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Belastingen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam