Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Partijen (10)

Gemeenten (9)

 • Alblasserdam
 • Dordrecht
 • Gorinchem
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Hoeksche Waard
 • Molenlanden
 • Papendrecht
 • Sliedrecht
 • Zwijndrecht

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam