ICT-Noord- en Midden-Limburg

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Nederweert
  • Roermond
  • Venlo
  • Weert

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie